Työturvallisuudessa keskitytään liikaa menetelmiin ja tarkistuslistojen laatimiseen

Tapaturmaton työpaikka -tavoitteen saavuttaminen onnistuu vain keskittymällä ihmisten johtamiseen, ei riskienhallintamenetelmien noudattamiseen ja lomakkeiden täyttämiseen. Työturvallisuuden johtamisen tavoitteena tulee olla ennakoivaan työturvallisuuskulttuurin pääseminen. Kulttuuriin, joka perustuu ajatteluun: jokaisen tulee päästä terveenä töistä kotiin. Ennakoivan työturvallisuuskulttuurin ytimessä on yksilöiden työturvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. Ajattelutapa, jossa työntekijä asettaa oman ja muiden työntekijöiden turvallisuuden AINA ensisijaiseksi tavoitteeksi. Organisaatiossa, jossa pyrkimys turvalliseen töiden tekemiseen ohittaa kaikki muut suoritukseen liittyvät ja tulospalkkioihin vaikuttavat tekijät, voidaan pyrkiä ennakoivaan työturvallisuuskulttuuriin. Lue lisää...

Kokemuksemme mukaan yli 50%
IT-projekteista epäonnistuu

Nykyisen tietämyksen mukaan yli puolet IT-painotteista projekteista epäonnistuu. Tilanne kuulostaa pahalta, mutta oikeasti syy on aivan toinen kuin kuvitellaan. Yleistäen voidaan sanoa, että lähes kaikki IT-projektit onnistuvat teknisesti. Todellisuudessa IT-projekti on vain osa hanketta, jossa muutetaan toimintatapoja liiketoiminnassa. IT on tärkeä työkalu muutokselle. Suurimmat haasteet IT-projekteissa ovat kuitenkin yrityksen toimintatavan muutoksessa ja muutosta tukevan business casen rakentamisessa. Lue lisää...

Työturvallisuusjohtamisen kehitys
| |

Työturvallisuusjohtaminen on suomalaisissa yrityksissä kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti kypsempään suuntaan. Työvoimaintensiivisillä aloilla on pystytty merkittävästi alentamaan tapaturmataajuuksia. Osittain tämä on seurausta siitä, että tapaturmataajuksia on alettu seurata, raportoida ja analysoida. Monet yritykset... Lue lisää...

Business casen tärkeys
| |

Yleisesti sanotaan, että reilusti yli puolet IT-projekteista epäonnistuu. Ne ylittävät budjetin, myöhästyvät tai lopputulos ei vastaa odotettua. Asiaa on tutkittu ja tutkimukset vahvistavat sen. Perustuen omaan pitkään kokemukseeni IT-alalla voin allekirjoittaa, että monesti... Lue lisää...