Työturvallisuusjohtamisen kehitys

posted in: Työturvallisuus | 0

Työturvallisuusjohtaminen on suomalaisissa yrityksissä kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti kypsempään suuntaan. Työvoimaintensiivisillä aloilla on pystytty merkittävästi alentamaan tapaturmataajuuksia. Osittain tämä on seurausta siitä, että tapaturmataajuksia on alettu seurata, raportoida ja analysoida. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia TTR-mittareita. Kehitystä on … Lue lisää…

Business casen tärkeys

posted in: ICT | 0

Yleisesti sanotaan, että reilusti yli puolet IT-projekteista epäonnistuu. Ne ylittävät budjetin, myöhästyvät tai lopputulos ei vastaa odotettua. Asiaa on tutkittu ja tutkimukset vahvistavat sen. Perustuen omaan pitkään kokemukseeni IT-alalla voin allekirjoittaa, että monesti juuri näin tapahtuu. On enemmän sääntö kuin … Lue lisää…