Työturvallisuusjohtamisen kehitys

posted in: Työturvallisuus | 0

Työturvallisuusjohtaminen on suomalaisissa yrityksissä kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti kypsempään suuntaan. Työvoimaintensiivisillä aloilla on pystytty merkittävästi alentamaan tapaturmataajuuksia. Osittain tämä on seurausta siitä, että tapaturmataajuksia on alettu seurata, raportoida ja analysoida. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia TTR-mittareita. Kehitystä on … Lue lisää…