Työturvallisuusjohtamisen kehitys
Home » Työturvallisuus » Työturvallisuusjohtamisen kehitys

Työturvallisuusjohtamisen kehitys

posted in: Työturvallisuus | 0

Työturvallisuusjohtaminen on suomalaisissa yrityksissä kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti kypsempään suuntaan. Työvoimaintensiivisillä aloilla on pystytty merkittävästi alentamaan tapaturmataajuuksia. Osittain tämä on seurausta siitä, että tapaturmataajuksia on alettu seurata, raportoida ja analysoida. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia TTR-mittareita. Kehitystä on tukenut myös moninaisten omantyön riskikartoitusten ja tarkistuslistojen käyttöönotto. Kehittyneimmät turvallisen työn tarkistusmenettelyt vaativat korkean riskin töille ulkopuolisen tarkastajan ennen töiden aloitusta. Töitä alihankintana teettäville yrityksille on kehitetty ulkopuolisen palveluntuottajan arviointi (UPA), jonka avulla voidaan arvioida turvallisuusjohtamisen ja menettelyiden tasoa palveluita tarjoavassa yrityksessä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vuosijulkaisun 2014 työtapaturmien määrä on 2013 laskenut 1,8 % 2012 vuoteen verrattuna. Korvattuja työtapaturmia tapahtui 2013 102 985 työssä ja 21 962 työmatkalla. Tutkimuksen mukaan vakavien yli 30 päivän sairauspoissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on laskenut ja lievempien osuus on kasvanut.

Työtapaturmien vähentämiseksi on muodostettu mm. nolla tapaturmaa -foorumi, joka on suomalaisten työpaikkojen muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen. Foorumi kokoaa yhteen työturvallisuuden parantamiseen ja nolla tapaturmaa -ajattelun toteuttamiseen sitoutuneita työpaikkoja ja yrityksiä. (lähde: http://www.ttl.fi/partner/nollatapaturmaa/Sivut/default.aspx/).

Nolla tapaturmaa -ajattelutapa liittyy ennen kaikkea asenteisiin ja yrityksen tavoitteisiin. Lähes itsestäänselvyytenä voidaan pitää, ettei vastuullista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tavoite tapaturmien suhteen voi olla muuta kuin nolla tapaturmaa.  Nolla tapaturmaa on erinomainen tavoite, johon tulee pyrkiä.

Leave a Reply